KAV Autoverhuur

Aanvraagformulier debiteurennummer

Vul onderstaand formulier in als u op zakelijke wijze van onze diensten gebruik wilt maken. Na goedkeuring van uw inschrijving, ontvangt u van ons bericht. Alle velden die met een * zijn gemarkeerd dienen verplicht ingevuld te worden.

BEDRIJFSGEGEVENS

Toevoegen als bijlagen:
1) Uittreksel KvK (Het uittreksel KvK dient maximaal 3 maanden oud te zijn.)
2) Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van een gemachtigde van het bedrijf.
Click or drag a file to this area to upload.
indien het uittreksel niet is aangeleverd, wordt éénmalig €16,00 aan administratiekosten in rekening gebracht
Click or drag a file to this area to upload.

BRANCHE

HUURGEGEVENS

FACTUURGEGEVENS

BANKGEGEVENS

Vul hier de gegevens in van uw betreffende bank.

BETALINGSGEGEVENS

Betaling inzake: Huur van motorvoertuigen en getrokken materieel
Incassering: Per factuur

INCASSANT / VERHUURDER

Naam Incassant: KAV Autoverhuur B.V.
Adres: Klokkenbergweg 17
Postcode & Plaats: 1101 AK Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 088 311 98 07
Incassant ID: NL87ZZZ331889050000
Kenmerk machtiging: Wordt separaat verstrekt
Soort machtiging: Doorlopend

MACHTIGING

Ondergetekende verleent namens huurder machtiging aan de incassant/verhuurder om alle verschuldigde bedragen ingevolge het huurcontract af te schrijven van diens bankrekening. Deze machtiging zal gelden tot schriftelijke opzegging, te richten aan debiteuren@kav-autoverhuur.nl of per aangetekende brief aan de directie. Bij intrekken van de machtiging na aanvang de huurperiode, doch voor de betaling van al het verschuldigde en/of bij stornering van enige betaling treedt verzuim direct in.