KAV Autoverhuur

HUUR CONDITIES

bij KAV Autoverhuur

Algemene huurvoorwaarden

Op alle huurovereenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden van toepassing.

Huurperioden

​Voor zowel personenbussen, bedrijfswagens, koelwagens, trekkers, getrokken materieel en speciale voertuigen geldt dat een huurdag een kalenderdag is, welke begint om 08.00 uur en duurt tot 08.00 uur de volgende morgen .

Bij overschrijding van de huurperiode worden extra uren doorberekend op basis van 20% van het geldende dag tarief per uur, met een maximum van het dagtarief. Neemt u altijd eerst even contact op met onze medewerkers wanneer u verwacht de huurperiode te overschrijden. (dit i.v.m. de opvolging)

Korte weekendhuur (2 dagen) gaat in op vrijdagmiddag 16.00 uur (onder voorbehoud van beschikbaarheid) en duurt tot de daarop volgende maandagochtend 08.00 uur.

Bij lange weekendhuur (3 dagen) zijn er 2 opties:

a. De huurperiode gaat in op donderdagmiddag 16.00 (onder voorbehoud van beschikbaarheid) en duurt tot de daaropvolgende maandagochtend 08.00 uur.

b. de huurperiode gaat in op vrijdagmiddag 16.00 uur (onder voorbehoud van beschikbaarheid) en duurt tot de daaropvolgende dinsdagochtend 08.00 uur.

Verzekering

Alle voertuigen van KAV Autoverhuur Zijn standaard WA verzekerd. Een groene kaart is bij de autopapieren aanwezig. De voertuigen zijn verzekerd met de wettelijke voorgeschreven WAM-dekking bij de vaste verzekeraar. Per schadegeval geldt een eigen risico voor zowel WA- als cascoschades. In veel gevallen is het eigen risico te verlagen tegen betaling van een dag- / weekpremie.

De tarieven van getrokken materieel zijn exclusief BTW en verlaging eigen risico voor schade en vermissing. Huurder kan hetzij zelf zorgdragen voor cascoverzekering, hetzij voor € 18.00 per huurdag zijn aansprakelijkheid voor schade en vermissing beperken tot € 1600.00 per schadegeval. Bij laatst genoemde verlaging blijft huurder in bepaalde gevallen volledig aansprakelijk voor schade; verwezen wordt naar de huurvoorwaarden.

In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van

  • maximaal  1.500,-  voor de huurder die consument is;
  • maximaal  5.000,-  voor de huurder die niet consument is;

voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

Voor bestuurders jonger dan 23 jaar gelden afwijkende eigen risico condities. Bij personenwagens wordt het standaard eigen risico verdubbeld. Dit eigen risico is te verlagen naar € 600.00 tegen betaling van tweemaal de dagpremie. Bij grijs kenteken voertuigen wordt het eigen risico verdubbeld, tenzij de bestuurder in het bezit is van een C-rijbewijs en/of chauffeursdiploma.

In bepaalde gevallen blijft de huurder echter, ongeacht het overeengekomen eigen risico, volledig aansprakelijk voor schade. Conform de Algemene Huurvoorwaarden is het ook mogelijk dat het eigen risico bedrag wordt aangepast naar een hoger eigen risico.

Aanvullende Ongevallen- Inzittendeverzekering

Bij KAV Autoverhuur kunt u terecht voor aanvullende verzekering van enkele risico’s.
De door KAV afgesloten Ongevallen Inzittenden Verzekering i hiervoor beschikbaar.

Deze kent de navolgende maximale uitkeringen:
Bij blijvende invaliditeit: € 45.000,00
Bij overlijden: € 22.500,00
Bagage per gebeurtenis: € 2.300,00

Voor verdergaande dekkingen en specialistische ladingverzekering verwijzen wij u naar uw eigen assurantie tussenpersoon of verzekeraar.
Indien specifieke dekkingen op het kenteken gewenst worden kan KAV hieraan tegen betaling meewerken.
Voor dergelijke gevallen verzoeken wij u in een mailbericht te vermelden 1) welk object verzekerd dient te worden, 2) tegen welk risico en 3) bij welke verzekeraar/tussenpersoon de verzekering is aangevraagd.

Ruit- en Bandverzekering

Een ster in de voorruit. Een lekke band onderweg. Het zijn juist de meest kwetsbare delen van een auto die door pure pech kunnen sneuvelen.

Helaas komt dit soort overmacht ook bij gebruik van een huurauto maar al te vaak voor. Vervelend, met name voor u als huurder met de beste intenties, is om in zo’n geval geconfronteerd te worden met het eigen risico bedrag. Dit bedrag komt bovenop de reguliere huursom voor het voertuig, zonder dat u hier echt iets aan heeft kunnen doen.

Deze voorziening dekt deze genoemde overmachtsgebeurtenissen. KAV Autoverhuur biedt u zo voor vertrek de mogelijkheid risico’s voor zulke ruit- en bandschades, die zich geheel buiten eigen schuld voordoen, vooraf af te kopen. Dat geeft een zeker gevoel voor onderweg!

Let op: schade als gevolg van opzet (bijvoorbeeld: vernieling, brandstichting, braak), door nalatigheid of door eigen schuld (bijvoorbeeld: schade aan banden door een inrijding op een vluchtheuvel) valt niet hieronder. Daarvoor kan het eigen risico nooit worden afgekocht.

Motorrijtuigenrechtsbijstand

Soms wordt de vraag gesteld of aanvullende motorrijtuigen rechtsbijstand kan worden afgesloten.
Dat is niet het geval, dergelijke dekking dient voor de huurder (vrijwel) geen doel en wordt daarom door KAV niet geboden.

Voor rechtsbijstand verwijzen wij u naar de eigen particuliere rechtsbijstandverzekeraar.
U moet daarbij specifiek opletten of van verhaal van letselschade onder uw dekking valt.

De voordelen

Tegen betaling van een geringe premie bent verzekerd voor ruit- en bandschades. In het geval van schade betaalt u EUR 0,00 eigen risico.

Winter- en zomerbanden

Onze voertuigen zijn niet exclusief bestemd voor de Nederlandse wegen maar verspreiden zich over heel Europa. Omdat deze regelgeving van land tot land kan verschillen is het niet mogelijk om een voertuig te huren dat geschikt is om in geheel Europa te gebruiken.

Als u een voertuig gebruikt in omstandigheden of op wegen die voor dat voertuig niet geschikt zijn, dan kunt u, net zoals in Nederland het geval is, aansprakelijk zijn voor de schade die daaruit voortvloeit. Het is daarom van belang dat onze huurders zichzelf zorgvuldig op de hoogte stellen van de verkeersregels die gelden tot in het land van bestemming.

In diverse landen, waaronder Duitsland is het verplicht dat voertuigen zijn aangepast aan de winterse omstandigheden. Dit kan betekenen dat het voertuig moet zijn voorzien van winterbanden en/of sneeuwkettingen.

Onze voertuigen worden voornamelijk binnen Nederland gebruikt en voldoen daarom uitsluitend aan de Nederlandse regelgeving. Wij hebben onze voertuigen niet voorzien van winterbanden evenmin leveren wij sneeuwkettingen bij onze voertuigen.

Als u van plan bent om het voertuig onder winterse omstandigheden te gebruiken, dan is het verstandig om het voertuig te laten voorzien van winterbanden. Deze kunt u bij alle bandenspecialisten kopen of huren. Ditzelfde geldt voor sneeuwkettingen.

Het rijden met winterbanden onder zomerse omstandigheden kan evengoed tot schade lijden als het rijden onder winterse omstandigheden met zomerbanden. Het is daarom van belang dat u het voertuig retourneert met dezelfde banden als waarmee u het voertuig tot uw beschikking kreeg.

Eurovignet

Bij alle voertuigen van KAV Autoverhuur boven de 12 ton GVW dient de huurder voor eigen rekening een Eurovignet aan te schaffen. Deze kan KAV Autoverhuur desgewenst voor u verzorgen.

24-uur service

Alle voertuigen van KAV Autoverhuur verkeren in topconditie. Mocht u onverhoopt toch met pech komen te staan, dan zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Onze medewerkers helpen u dan zo spoedig mogelijk weer op weg.

Beschikkingen

Beschikkingen (bekeuringen), inclusief behandelingskosten, komen voor rekening van de huurder/bestuurder.